Có 96 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận nh 2020-2021- mn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thi_gv_gioi_nam_hoc_2020-2021-_gui_truong_2010202011.doc
1854Mầm non 20-10-2020
2 Về thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_thuc_hien_ho_tro_an_trua_2020-2021_1210202014.doc
File thứ 2: dinh_kem_cv_ho_tro_an_trua_07102020_1210202014.xlsx
1800Mầm non 12-10-2020
3 Về hướng dẫn một số nội dung đầu năm học 2020-2021 (cấp Mầm non)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1494_huong_dan_mot_so_noi_dung_hoat_dong_dau_nam_hoc_2020-2021-_mn_288202022.doc
1494Mầm non 28-08-2020
4 Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1420_ve_tiep_tuc_thuc_hien_cac_bien_phap_phong_chong_dich_188202010.doc
1420Mầm non 18-08-2020
5 Về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1068_hd_to_chuc_hoat_dong_he_2020_226202011.doc
1068Mầm non 22-06-2020
6 Về thực hiện hiệu quả hệ thống điều hành trên thiết bị di động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 915_cv_ung_dung_cntt_trong_ql_-_dieu_hanh_36202010.doc
915Mầm non 03-06-2020
7 Về tổ chức cho trẻ ăn sáng tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 869-27052020181843_28520207.pdf
869Mầm non 28-05-2020
8 Về hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 757_huong_dan_mot_so_noi_dung_to_chuc_cho_tre_di_hoc_tro_lai_145202013.doc
757Mầm non 14-05-2020
9 Đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non + KẾ HOẠCH Chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 610_ke_hoach_trien_khai_chuyen_de_phong_chong_bao_hanh_tre_trong_csgdmn_-_co_di_234202020.doc
File thứ 2: 614_ve_viec_dam_bao_phong_chong_bao_hanh_tre_em-_quan_binh_tan_234202020.docx
610+614Mầm non 23-04-2020
10 Về rà soát điều kiện hoạt động của các trường, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2557_cong_vanra_soat_dieu_kien_csmn_ngoai_cl_312201915.docx
2557Mầm non 03-12-2019
11 Thư mời dự Họp giao ban định kỳ lần 1 và Hướng dẫn thực hiện Chương trình Sữa học đường học kỳ 1, năm học 2019-2020”.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2307_thu_moi_hop_giao_lan_1_2019-2020_2510201918.doc
2307Mầm non 25-10-2019
12 Thư mời Hiệu trưởng mầm non tư thục tham dự cuộc họp về "Hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở các trường mầm non tư thục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2214-14102019161039_1410201916.pdf
2214Mầm non 14-10-2019
13 KẾ HOẠCH Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1974-kie_tra_mn_ncl_209201915.pdf
1974Mầm non 20-09-2019
14 Về Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2019 (hình thức vừa làm vừa học)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_tuyen_sinh_dai_hoc_lien_thong_tu_tung_cap_cao_dang_nganh_giao_duc_mam_139201914.docx
File thứ 2: tbtsdot22019_139201914.pdf
1926Mầm non 13-09-2019
15 Về kiện toàn cụm trưởng phụ trách quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn 10 phường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1876-ve_kien_toan_cum_truong_phu_trach_quan_ly_co_so_mam_non_ngoai_cong_lap_tre_99201914.pdf
1876Mầm non 09-09-2019
1234567