Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc điều tra, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1063_cv_chi_dao_ve_dieu_tra_pcgd_2020_24620209.doc
1063Pcgd-tthtcđ 24-06-2020
2 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận Bình Tân” năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1873_dinhkemde_cuong_1-10_phuong_3010201817.doc
File thứ 2: 1873_dinhkemde_cuong_2-noi_vu_3010201817.doc
File thứ 3: 1873_dinhkemde_cuong_3-ldtbxh-dn_3010201817.doc
File thứ 4: 1873_dinhkemde_cuong_4-hnd_pn_doan_3010201817.doc
File thứ 5: 1873_dinhkemde_cuong_5-ldld_3010201817.doc
File thứ 6: 1873_dinhkemde_cuong_6-khuyen_hoc_3010201817.doc
File thứ 7: 1873_dinhkemphu_luc_bc_xhht_3010201817.xls
File thứ 8: 1873_vb_de_nghi_bc_so_lieu_xdxhht_nam_2018_3010201817.doc
1873Pcgd-tthtcđ 30-10-2018
3 Về tham gia xây dựng xã hội học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_tham_gia_xay_dung_xa_hoi_hoc_tap_9820188.zip
1276Pcgd-tthtcđ 09-08-2018
4 Thông báo về lịch kiểm tra công tác PCGD 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cac_bieu_mau_phu_luc_thong_ke_can_kiem_tra_2411201710.doc
File thứ 2: thong_bao_thoi_gian_kiem_tra_2411201710.doc
File thứ 3: trunghoc-tong_hop_kq_phuong-2017_2411201710.doc
1908/GDĐTPcgd-tthtcđ 24-11-2017
5 Về việc tập trung thực hiện điều tra, nhập liệu vào hệ thống phần mềm quản lý PCGD-XMC năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1715_cv_chi_dao_tap_trung_nhap_lieu_1811201712.doc
1715/GDĐTPcgd-tthtcđ 18-11-2017
6 Về việc cử cán bộ, giáo viên thực hiện công tác phổ cập của đơn vị năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1795_cv_cu_can_bo_tham_gia_cong_tac_pho_cap_711201713.doc
File thứ 2: chuyen_trach_2016-2017_711201713.xls
1795/GDĐTPcgd-tthtcđ 07-11-2017
7 Về việc tập trung thực hiện điều tra, nhập liệu vào hệ thống phần mềm quản lý PCGD-XMC năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1715_cv_chi_dao_tap_trung_dieu_tra_nhap_lieu_2510201715.doc
1715/GDĐTPcgd-tthtcđ 25-10-2017
8 Về việc đăng ký “Đơn vị học tập” năm 2017 (đính kèm các văn bản có liên quan)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 717 CV chỉ đạo trường tham gia Hội K.Học.doc
File thứ 2: 281_QD-TTg_221546.doc
File thứ 3: QĐ 89-2013 TTgCP Đề án XD xhht 2014-2020.doc
File thứ 4: QĐ 448 của Hội KHVN.doc
717/GDĐTPcgd-tthtcđ 04-05-2017
9 Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều tra PCGD-XMC năm 2016 và nhập liệu vào hệ thống phần mềm của Bộ GD-ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1630 CV chỉ đạo tiếp tục điều tra.doc
File thứ 2: Mẫu BC điều tra.doc
File thứ 3: Mẫu BC tiến độ điều tra.xls
1630/GDĐTPcgd-tthtcđ 02-11-2016
10 Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và xây dựng xã hội học tập.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1404 CV chỉ đạo về PCGD, XMC, XDXHHT.doc
1404/BCĐ-PCGD-XMC, XDXHHTPcgd-tthtcđ 06-10-2016
11 HƯỚNG DẪN Về việc chuẩn bị kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1305 Kế hoạch kiểm tra công tác PCGD-XMC 2016.doc
1305/HD-GDĐT-PCGDPcgd-tthtcđ 22-09-2016
12 Về quản lý các lớp học tình thương, phổ cập trên địa bàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1323 CV về quản lý lớp tình thương, PC.doc
File thứ 2: Mẫu DS trẻ học lớp tình thương, phổ cập.xls
1323/GDĐT-PCPcgd-tthtcđ 22-09-2016
13 V/v tăng cường công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong nhà trường năm 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1330 CV tăng cường công tác PCGD 2016.doc
1330/GDĐT-PCPcgd-tthtcđ 22-09-2016
14 Về việc gửi danh sách và dữ liệu thi tốt nghiệp lớp 12 năm học 2015-2016 phục vụ công tác phổ cập năm 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1155 CV về gửi File dữ liệu thi 12 NH2015-2016.doc
File thứ 2: Mẫu danh sách 2016-2017_dinhkemVB1155.xls
1155/PGDĐT-PCPcgd-tthtcđ 26-08-2016
15 Các công văn chỉ đạo về công tác phổ cập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1086 Văn bản điều tra HS lớp 1.doc
File thứ 2: 1087 van ban lap dshs NH16-17.doc
File thứ 3: mau DSHS nam hoc 2016-2017.xls
1086+1087Pcgd-tthtcđ 17-08-2016
12