Có 305 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về kế hoạch thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quận khối 6&7 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thi_mtbt_k67_223202117.doc
454Thcs 22-03-2021
2 Về thông báo dời địa điểm bồi dưỡng tích hợp môn Lịch sử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_doi_dia_diem_dat_lop_boi_duong_tich_hop_mon_lich_su_141202110.pdf
66Thcs 14-01-2021
3 Về kết quả và điều chỉnh kế hoạch Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 48-08012021152743_91202110.pdf
48Thcs 09-01-2021
4 Kết quả kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay khối 9 cấp quận năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giai_thuong_va_doi_tuyen_tham_du_cap_tp_ky_thi_mtbtkhoi_9_1412202010.xlsx
2240Thcs 14-12-2020
5 Về tổ chức hội thi Sáng tác ảnh lần thứ XIV dành cho học sinh THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_thong_bao_to_chuc_hoi_thi_sang_tac_anh_lan_thu_14_danh_cho_hs_thcs_112202016.doc
2171Thcs 01-12-2020
6 Về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 (THCS)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_kiem_tra_hk1_20-21_2611202014.docx
2125Thcs 26-11-2020
7 DS HS dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds_hs_du_thi_mtbt_cap_quankhoi_9_2311202010.xlsx
 Thcs 23-11-2020
8 Về chuẩn bị Tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_chuan_bi_hoi_thi_hssvpl_23-11-2020_211120207.doc
2077Thcs 21-11-2020
9 Về tổ chức thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thi_vong_2_gvdg_1911202011.docx
File thứ 2: gvdg_vao_vong_2_1911202011.xlsx
2045Thcs 19-11-2020
10 Về tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh THSC cấp thành phố năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_to_chuc_cuoc_thi_khoa_hoc_ky_thuat_cho_hs_trung_hoc_cap_tp_nam_hoc_2020-2021_3010202013.doc
1931Thcs 30-10-2020
11 Kế hoạch hội thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio khối 9 cấp quận năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thi_mtbt_k9_2020-2021_cap_quan_3010202013.doc
1929Thcs 30-10-2020
12 Về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_huong_kiem_tra_dinh_ky_trong_nam_hoc_2020-2021_2610202017.docx
1881Thcs 26-10-2020
13 Về tập huấn CBQL công tác xây dựng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_tap_huan_cong_tac_xay_dung_ma_tran_de_kiem_tra_danh_gia_dinh_ky_2110202017.docx
1865Thcs 21-10-2020
14 Về tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về chuyên môn cấp THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_tiep_tuc_trien_khai_thuc_hien_cac_noi_dung_chi_dao_ve_chuyen_mon_cap_thcs_2110202017.docx
1866Thcs 21-10-2020
15 Về lồng ghép Hội thi giáo viên giỏi cải cách hành chính trong Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1770_ve_long_ghep_hoi_thi_gvg_ve_cai_cach_hanh_chinh_trong_cuoc_thi_gvdg_cap_qu_610202017.docx
1770Thcs 06-10-2020
12345678910...>>