Có 57 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 THÔNG BÁO Về việc phân chia khối thi đua các trường và đơn vị trực thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 645_pgd_9_khoi_td_2020_2021_284202021.doc
645Thi đua-pháp chế-vtm 28-04-2020
2 QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_185_cong_nhan_sang_kien_giao_duc_2018-2019_1910201919.pdf
185Thi đua-pháp chế-vtm 19-10-2019
3 Danh sách khối thi đua năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8_khoi_thi_dua_2019_2020_1910201919.xls
 Thi đua-pháp chế-vtm 19-10-2019
4 Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2166-thi_dua_nh1920_810201917.pdf
2166Thi đua-pháp chế-vtm 08-10-2019
5 Về kiểm tra tình hình hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn quận Bình Tân năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1810-30082019173637_31820197.pdf
1810Thi đua-pháp chế-vtm 31-08-2019
6 V/v thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trong toàn ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_thong_tin_tuyen_truyen_pho_bien_phap_luat_ve_cong_tac_pccc_tai_khu_dan_cu_267201913.doc
1558Thi đua-pháp chế-vtm 26-07-2019
7 Về hướng dẫn xét các danh hiệu Thi đua Khen thưởng cuối năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 685_hd_td_pgd_cuoi_nam_18_19_94201911.doc
File thứ 2: 685-ve_huong_dan_xet_cac_danh_hieu_thi_dua_khen_thuong_cuoi_nam_hoc_2018_-_2019_94201911.pdf
685Thi đua-pháp chế-vtm 09-04-2019
8 Về thực hiện đăng ký sáng kiến năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1726-ve_thuc_hien_dang_ky_sang_kien_nam_hoc_2018-2019_910201817.pdf
1726Thi đua-pháp chế-vtm 09-10-2018
9 Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1590_huong_dan_td_pgd_18_19_249201817.doc
File thứ 2: nganh_gd_8_khoi_thi_dua_18-19_249201817.xls
1590Thi đua-pháp chế-vtm 24-09-2018
10 BÁO CÁO Về công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông: 6 tháng đầu năm 2018 + Quý 2/2018 + Tháng 6/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_6_thang_dau_nam_2018_thuc_hien_da_1359_76201810.doc
File thứ 2: bao_cao_6_thang_dau_nam_2018_76201810.doc
File thứ 3: bao_cao_atgt_quy_218_76201810.doc
File thứ 4: bao_cao_atgt_thang_618_76201810.doc
 Thi đua-pháp chế-vtm 07-06-2018
11 887-Nhắc lại việc thực hiện xét thi đua cuối năm học 2017-2018.pdf
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 887-nhac_lai_viec_thuc_hien_xet_thi_dua_cuoi_nam_hoc_2017-2018_225201817.pdf
887Thi đua-pháp chế-vtm 22-05-2018
12 Hướng dẫn xét thi đua cuối năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_td_pgd_cuoi_nam_17_18_174201816.docx
File thứ 2: hd_thi_dua_quan_2017_174201816.doc
File thứ 3: mau_tom_tat_thanh_tich_tt_cn_174201816.docx
File thứ 4: nghi_dinh-91-2017_174201816.docx
 Thi đua-pháp chế-vtm 17-04-2018
13 Về thông báo các đơn vị thực hiện nộp Sáng kiến năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 524_ve_nhac_nop_sk_cuoi_nam_2017_2018_283201810.doc
524/TĐ-PGD&ĐTThi đua-pháp chế-vtm 28-03-2018
14 Về việc thực hiện nộp sáng kiến và phân chia Cụm thi đua năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2060_hd_sk_2017_2018_2112201711.doc
File thứ 2: 6259_quy_dinh_xet_cong_nhan_sang_kien_quan_2017_2112201711.doc
File thứ 3: tong_hop_dang_ky_thi_dua_17-18_2112201711.xls
2060/TĐ-PGD&ĐTThi đua-pháp chế-vtm 21-12-2017
15 Báo cáo ATGT tháng 10/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1677_bao_cao_atgt_thang_102017_211201714.pdf
 Thi đua-pháp chế-vtm 02-11-2017
1234