Có 534 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thư mời Hiệu trưởng - Khối trưởng Khối thi đua, nội dung: Triển khai công tác thi đua cuối năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hop-thi-dua-cuoi-nam-2020-2021_352021141415.pdf
File thứ 2: 1824-huong-dan-thi-dua_352021141415.pdf
690Thư mờiadmin03-05-2021
2 Thư mời dự Hội nghị giao ban HIệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị (lần 2)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giao-ban-ht-lan-2-nam-2020-2021_134202193453.pdf
588Thư mờiadmin13-04-2021
3 Thư mời thao gảing Môn tiếng Anh (TH và THCS) + Thư mời thao giảng môn âm nhạc (THCS)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-moi-tieng-anh-thcs-2_842021102558.pdf
File thứ 2: thu-moi-tieng-anh-tieu-hoc_842021102559.pdf
File thứ 3: thu-moi-thao-giang-mon-am-nhac_842021102559.pdf
559,560,562Thư mờiadmin08-04-2021
4 Thư mời thao giảng Mĩ thuật (THCS)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu-moi-thao-giang-mon-mi-thuat_3032021172437.pdf
507Thư mờiadmin30-03-2021
5 Thư mời dự thao giảng môn Hóa học và môn Âm nhạc cấp THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_thao_giang_mon_am_nhac_233202116.pdf
File thứ 2: thu_moi_thao_giang_mon_hoa_hoc_233202116.pdf
457+458Thư mời 23-03-2021
6 Thư mời dự chuyên đề môn Tiếng Anh và thư mời dự thao giảng môn Mĩ thuật cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_du_thao_giang_bo_mon_mi_thuat_cap_tieu_hoc_233202115.pdf
File thứ 2: thu_moi_du_chuyen_de_tieng_anh_cap_tieu_hoc_233202115.pdf
456+459Thư mời 23-03-2021
7 THƯ MỜI DỰ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (cấp tiểu học)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 167_thu_moi_hop_sk_th_co_dieu_chinh_12202115.doc
167Thư mời 01-02-2021
8 Thư mời dự thao giảng môn Hóa học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_thao_giang_bo_mon_hoa_hoc_291202111.pdf
141Thư mời 29-01-2021
9 Thư mời thao giảng bộ môn GDCD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 128-25012021165611_27120217.pdf
128Thư mời 27-01-2021
10 Khẩn: Thư mời Tham dự Hội thảo về giảng dạy Tiếng Anh với ngữ liệu mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_du_hoi_thao_tieng_anh_thcs_25120219.doc
121Thư mời 25-01-2021
11 Thư mời thao giảng môn Vật lí
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_vat_ly_141202110.pdf
69Thư mời 14-01-2021
12 Thư mời dự họp thống nhất các nội dung cho Ngày hội Văn hóa đọc (TH+ THCS công lập)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_hop_1612202017.doc
2265Thư mời 16-12-2020
13 Thư mời Dự chuyên đề “Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm” lớp 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2229_thu_moi_du_chuyen_de_th_101220208.doc
2229Thư mời 10-12-2020
14 Thư mời dự chuyên đề môn Sinh học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_moi_du_chuyen_de_mon_sinh_112202015.pdf
2165Thư mời 01-12-2020
15 Thư mời dự Tập huấn Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2168-thu_moi_dieu_chinh_dia_diem_112202015.pdf
2168Thư mời 01-12-2020
12345678910...>>