Thứ sáu, 9/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 739

Lịch sử hình thành và phát triển Phòng GD-ĐT Quận Bình Tân

Quận Bình Tân được hình thành từ việc tách huyện Bình Chánh cũ thành huyện Bình Chánh mới và quận Bình Tân, bao gồm 10 phường theo nghị định 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003 của Chính phủ. Dân số quận Bình Tân năm 2003 là 265.411 người. Do tác động của quá trình đô thị hoá, dân số quận Bình Tân tăng rất nhanh trong thời gian qua, tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 1999-2003 là 16,17% đến nay quận đã có 687.261 người (trong đó 54% là dân từ nơi các nơi khác về tại Bình Tân) tăng 421.850 người (158,94%); bình quân tăng hằng năm 38.350 người, tương ứng tỷ lệ bình quân tăng 14,44%/năm, trở thành quận đông dân nhất của thành phố. Dân số quận tăng chủ yếu do dân nhập cư từ các địa phương khác đến sinh sống.

Về tình hình trường, lớp các cấp học (tính từ khi thành lập quận cho đến nay). Nhằm giải quyết áp lực dân số, đảm bảo đủ trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu trên địa bàn quận, phục vụ cho việc nâng cao trình độ dân trí tiến tới xây dựng xã hội học tập. Dưới sự chỉ đạo toàn diện, tập trung của Quận ủy và UBND quận đã tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng cơ bản kịp thời và đầy đủ những yêu cầu đặt ra. Đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nhất là các cháu trong độ tuổi đi học. Thực hiện Quyết định 02/2003/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, quận Bình Tân đã hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 7417/QĐ-UBND quận Bình Tân ngày 29 tháng 6 năm 2009 về phê duyệt đồ án Quy hoạch Mạng lưới trường học giai đoạn 2006 – 2020 quận Bình Tân; Kế hoạch số 136/KH – UBND ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phân kỳ đầu tư xây dựng trường lớp từ năm 2010 đến 2015. Từ khi Quy hoạch mạng lưới trường lớp của quận Bình Tân được triển khai, đã đầu tư về xây mới, cải tạo mở rộng, sửa chữa nhỏ hàng năm đã giúp cho cơ sở vật chất ngành giáo dục từng bước được nâng lên, chuẩn hóa và hiện đại hóa, phát triển quy mô đáp ứng nhu cầu học tập con em trên địa bàn quận.

 1. Cấp Mầm non: Từ khi thành lập quận đến nay, không ngừng phát triển về số lượng, tỉ lệ trẻ tăng dần theo từng năm và tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào lớp Mẫu giáo mỗi năm đều được nâng cao. Cấp học Mầm non hệ công lập có tổng số 14 trường và 129 phòng học, tăng thêm 7 trường mới và 50 phòng học; hệ tư thục từ 4 trường 19 cơ sở giáo dục, đến nay đã phát triển thành 38 trường và 99 cơ sở giáo dục với tổng số phòng học 640 phòng; học sinh tăng toàn cấp học mầm non là 12320 cháu (17964 – 5644). Năm học 2014 – 2015 là 17.964 cháu; trong đó công lập 4914 cháu và tư thục 13.050 cháu. 

 2. Cấp Tiểu học: hệ công lập có 20 trường Tiểu học và 593 phòng, tăng 11 trường so với thời điểm tách quận; số lượng tăng 25.746 học sinh, tăng 383 phòng học; Hệ tư thục có 3 trường và 18 phòng học với 256 học sinh; trong những năm qua giáo dục Tiểu học đã được đầu tư xây dựng mới nhiều ngôi trường có quy mô đạt chuẩn, tạo điều kiện tốt cho học tập và sinh hoạt của học sinh. Năm học 2014 – 2015 là 37.619 cháu; trong đó công lập 37.363 cháu và tư thục 256 cháu.

 3.  Cấp Trung học cơ sở: Hệ công lập có 13 trường; tăng 9 trường, tăng 358 phòng học, tăng 11.948 học sinh. Hệ tư thục có 2 trường, 18 phòng học với 513 học sinh. Trong những năm qua giáo dục Trung học cơ sở đã được đầu tư xây dựng mới nhiều ngôi trường có quy mô đạt chuẩn, tạo điều kiện tốt cho học tập và sinh hoạt của học sinh. Năm học 2014 – 2015 là 18.957 học sinh, trong đó công lập 18.444 và tư thục 513 học sinh.

 4. Cấp THPT; hệ công lập có 5 trường; tăng 4 trường, tăng 148 phòng học;  tăng 7560 học sinh; hệ tư thục có 2 trường 48 phòng học. Năm học 2014 – 2015 có 9315 học sinh, trong đó 7470 học sinh công lập và  1845 tư thục.

Tác giả: Tổng hợp

88