Có 96 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về lấy ý kiến góp ý tiêu chí, thang điểm đánh giá, phân loại hàng quý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 381_mau_dinh_kem_43201916.xls
File thứ 2: 381_ve_lay_y_kien_gop_y_tieu_chi_thang_diem_danh_gia_phan_loai_hang_quy_43201916.doc
381Tổ chức cán bộ 04-03-2019
2 Về việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ + Về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 163-164_deo_the_cog_chuc_-_hd_ky_thuat_trinh_bay_van_ban_hanh_chinh_2018_1210201810.doc
163-164Tổ chức cán bộ 12-10-2018
3 Về cập nhật và hoàn tất hồ sơ nhân sự trên hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1657-_ve_cap_nhat_va_hoan_tat_ho_so_nhan_su_tren_he_thong_quan_ly_nhan_su_truc__310201810.pdf
1657Tổ chức cán bộ 03-10-2018
4 Chuyển tiếp từ HĐĐ Quận: Thư mời họp giao ban đột xuất khu vực Trường học tháng 9/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-02_thu_moi_hop_giao_ban_dot_xuat_11-th9-2018_11-23-51_129201811.pdf
 Tổ chức cán bộ 12-09-2018
5 Về triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Quận Bình Tân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 377_ve_trien_khai_xay_dung_de_an_vi_tri_viec_lam_trong_cac_don_vi_su_nghiep_thu_18820189.pdf
377Tổ chức cán bộ 18-08-2018
6 Thông báo về đánh giá CBCCVC năm học 2017 - 2018  Tổ chức cán bộ 26-04-2018
7 V/v rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 218-cvguidvverasoatbangiaoso_247201715.pdf
218/CV-BHXHTổ chức cán bộ 24-07-2017
8 Khẩn: Về việc nộp báo cáo dữ liệu ePMIS và kế hoạch kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu vào chương trình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1086 CV nộp báo cáo dữ liệu ePMIS và kế hoạch kiểm tra công tác nhập dữ liệu vào Chương trình.doc
1086/PGDĐT-TCTổ chức cán bộ 11-07-2017
9 Báo cáo Kế hoạch tuyển dụng, điều động GV-NV và danh sách nghỉ hưu 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Mẫu duyệt biên chế 2016-2017 và KH 2017-2018.xls
 Tổ chức cán bộ 24-06-2017
10 Khẩn: THÔNG BÁO Về việc chốt dữ liệu ePMIS báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kỳ 15/6 của PGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thông báo chốt số liệu báo cáo ePMIS 15-6 cua PGD.doc
 Tổ chức cán bộ 14-06-2017
11 Về thống kê số lượng người làm việc ký hợp đồng lao động hưởng lương khoán đang làm việc tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 817 CV báo cáo hợp đồng lao động.doc
File thứ 2: 817_dinhkem_biểu mẫu thống kê nhân sự hợp đồng.xls
817/NVTổ chức cán bộ 07-06-2017
12 Khẩn: (chuyển tiếp tù Phòng Nội vụ) Về đăng ký chỉ tiêu dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 802 noi vu_CV gửi các cơ quan, đơn vị đăng ký chỉ tiêu dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN.doc
File thứ 2: Bieu mau Dang ky KTV 2017.xls
802/NVTổ chức cán bộ 05-06-2017
13 Khẩn: Hướng dẫn thực hiện công văn số 924/GDĐT-TC của Sở GD-ĐT Tp.HCM ngày 24/3/2017 về chương trình epmis
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 924 CV nhac lan 2 thuc hien chuong trinh ePMIS.doc
File thứ 2: HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN EPMIS CHO CÁ NHÂN.doc
File thứ 3: HDSDEPMIS.pdf
 Tổ chức cán bộ 29-03-2017
14 THÔNG BÁO Về báo cáo dự kiến tình hình nhân sự năm học 2017-2018 (bổ sung các ĐVTT)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 476 THONG BAO BC NHU CAU TUYEN DUNG cua PGD de bao cao SGD nam học 2017-2018.doc
File thứ 2: Bảng tổng hợp số liệu và dự kiến nhu cầu nhân sự năm học 2017-2018 (Mẫu 2) gửi ĐV.xls
476/TB-PGDĐT-TCTổ chức cán bộ 28-03-2017
15 Về kiện toàn Hội đồng trường các trường mầm non, phổ thông công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 303 HD thanh lap Hoi dong truong.doc
303/PGDĐT-TCTổ chức cán bộ 02-03-2017
1234567