Thứ hai, 20/9/2021, 7:27
Lượt đọc: 4079

THÔNG BÁO Về tuyển dụng viên chức (giáo viên) các trường học công lập thuộc quận Bình Tân, năm 2021

Stt Đơn vị Địa chỉ cơ quan Địa chỉ Website Số điện thoại liên lạc 1 Số điện thoại liên lạc 2
1 Trường Mầm non Thiết Mộc Lan Số 2 Đường 21E Khu phố 8, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thietmoclanbta.hcm.edu.vn 0938892909 0904019926
2 Trường Mầm non Sen Hồng 117/11 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnsenhongbinhtan.hcm.edu.vn 0908871772 0909656600
3 Trường Mầm non Hương Sen Số 4 Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnhuongsenbinhtan.hcm.edu.vn 0933282027 0909059881
4 Trường Mầm non Hoa Đào Số 1A đường 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://www.mnhoadao.hcm.edu.vn 0913155733 0962678733
5 Trường Mầm non Bình Trị Đông 110A Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnbinhtridong.hcm.edu.vn 0906350011 0902722311
6 Trường Mầm non Bình Trị Đông B Số 1 Đường 33, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnbinhtridongb.hcm.edu.vn 0906152603 0904938897
7 Trường Mầm non Mai Vàng 64A, Đường số 1, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnmaivangbinhtan.hcm.edu.vn 0902990097 0989174861
8 Trường Mầm non Thiên Tuế Số 1 Đường số 48A Khu phố 9, Phường Tân Tạo,
Quận Bình Tân, Tp.HCM
http://www.mnthientue.hcm.edu.vn 0908697691 0933691890
9 Trường Mầm non Hồng Ngọc Số 3 Đường 52, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnhongngoc.hcm.edu.vn 0935253246 0933309281
10 Trường Mầm non Hoa Hồng 687 đường Kinh Dương Vương, Khu phố 3, Phường An Lạc quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnhoahongbinhtan.hcm.edu.vn 0909068881 0909527326
11 Trường Mầm non Cát Đằng 15 Đường 51, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mncatdangbt.hcm.edu.vn 0903187850 0903914287
12 Trường Mầm non Trúc Đào 1014/88/7 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://trucdaobta.hcm.edu.vn/ 0948438303 0938103674
13 Trường Mầm non Cẩm Tú 160 Đường Mã Lò Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mncamtu.hcm.edu.vn 0938097282 0908447668
14 Trường Mầm non Hoa Phượng 91 Đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://mnhoaphuongbinhtan.hcm.edu.vn 0909508620 0916271679
15 Trường Tiểu học An Lạc 1 687/6 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thanlac1.hcm.edu.vn 0913737160 0909273194
16 Trường Tiểu học An Lạc 2 121 Đường Phùng Tá Chu, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thanlac2.hcm.edu.vn 0902516270 0385227946
17 Trường Tiểu học An Lạc 3 504/58C Đường Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thanlac3.hcm.edu.vn 0907961197 0938338579
18 Trường Tiểu học Bình Trị 1 620 Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thbinhtri1.hcm.edu.vn 0908419885 0973415009
19 Trường Tiểu học Bình Trị 2 88A Đường số 3 Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thbinhtri2.hcm.edu.vn 0912264321 0903986968
20 Trường Tiểu học Tân Tạo 119 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thtantao.hcm.edu.vn 0901246193 0906688121
21 Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 15 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM https://thbinhhunghoa1.hcm.vn 0908915473 0989668964
22 Trường Tiểu học Bình Thuận 181 Đường Ấp Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://thbinhthuan.hcm.edu.vn 0908409456 0984119066
23 Trường Tiểu học Bình Long Số 1A Đường số 4, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://www.thbinhlong.hcm.edu.vn 0902670114 0909783587
24 Trường Tiểu học Bình Trị Đông A 999 Đường Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân. Tp.HCM https://thbinhtridonga.hcm.edu.vn 0982230100 0904482813
25 Trường Tiểu học Bình Trị Đông 276/68 Đường Tân Hòa Đông, Khu phố 12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thbinhtridong.hcm.edu.vn 0908792589 0908541789
26 Trường Tiểu học Lê Công Phép Số 1 Đường 1A, Khu phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thlecongphep.hcm.edu.vn 0909726847 0933179921
27 Trường Tiểu học Bình Tân Số 1-3 Đường 48, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thbinhtan.hcm.edu.vn/ 0909026272 0913680339
28 Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn 79/24, Đường số 4, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://thletrongtan.hcm.edu.vn 0909174507 0983119917
29 Trường Tiểu học Phù Đổng 73 Đường Lô Tư, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thphudongbinhtan.hcm.edu.vn 0903931777 0385038326
30 Trường Tiểu học Kim Đồng 101 Đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thkimdongbinhtan.hcm.edu.vn 0366610447 0908430441
31 Trường tiểu học Ngô Quyền 118 Đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thngoquyen.hcm.edu.vn 0907300072 0933919381
32 Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 88/2 Đường số 18, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thbinhhunghoa.hcm.edu.vn 0703629630 0763831103
33 Trường tiểu học Lê Quý Đôn 2A/58 Đường Lê Ngung, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thlequydonbt.hcm.edu.vn 0909674012 0902389680
34 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 160B Đường Hồ Văn Long, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thtranvanonbinhtan.hcm.edu.vn 0985981718 0775680376
35 Trường Tiểu học Lạc Hồng 1014/88/11 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân. Tp.HCM https://thlachong.hcm.edu.vn 0919046649 0902602735
36 Trường THCS An Lạc Số 4B Đường Phùng Tá Chu, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://thcsanlac.hcm.edu.vn 0908671110 0932737574
37 Trường THCS Bình Trị Đông B15/22C Đường Hương Lộ 2, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM http://thcsbinhtridong.hcm.edu.vn 0909755244 0904472984
38 Trường THCS Bình Trị Đông A 160A Đường Mã Lò Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcsbinhtridonga.hcm.edu.vn 0909123542 0906511581
39 Trường THCS Hồ Văn Long 52 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcshovanlong.hcm.edu.vn 0963653863 0906369043
40 Trường THCS Bình Hưng Hòa 10/47 Đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcsbinhhunghoa.hcm.edu.vn 0902553472 0908456111
41 Trường THCS Lê Tấn Bê Đường số 2D, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcsletanbe.hcm.edu.vn 0983336160 0918008785
42 Trường THCS Tân Tạo 68 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcstantao.hcm.edu.vn 0909020772 0834883264
43 Trường THCS Bình Tân 173/171 Đường An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lac, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcsbinhtan.hcm.edu.vn 0973022547 0936747071
44 Trường THCS Lý Thường Kiệt 33 Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcslythuongkietbinhtan.hcm.edu.vn/homemb 0909115757 0909940007
45 Trường THCS Trần Quốc Toản 76 Đường Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https//thcstranquoctoanbinhtan.hcm.edu.vn 0908186127 0909716477
46 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ 89 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcshuynhvannghebinhtan.hcm.edu.vn 0823330497 0902552554
47 Trường THCS Nguyễn Trãi 140 Đường M1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bính Tân, Tp.HCM https://thcsnguyentraibinhtan.hcm.edu.vn 0903349394 0918407767
48 Trường THCS Tân Tạo A 4449/8 Đường Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcstantaoa.hcm.edu.vn 0908136905 0984319845
49 Trường THCS Lạc Long Quân 1014/88/9 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://thcslaclongquan.hcm.edu.vn 0908233437 0907789394
50 Trường Chuyên biệt Bình Tân 160A Đường Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM https://nuoidaytrekt.hcm.edu.vn 0903258018 0935179016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

163